PRIVACYVERKLARING

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
De V.O.F. Csupport, gevestigd te (5708 HN) Helmond aan de Steenovenweg 20, vertegenwoordigd door Cissy van Hoof en Christine Heintze,

Artikel 2. Persoonsgegevens
Csupport verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Commerciële activiteiten waaronder acquisitie en relatiebeheer;
 • Verzenden van nieuwsbrief;
 • Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen).

Csupport verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: Toestemming van betrokkene(n) en uitvoering overeenkomst.

Artikel 5. Bewaartermijn
Csupport zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: twee jaar;
 • verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;
 • telefonisch contact: twee jaar;
 • informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Csupport zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 6. Beveiliging
Csupport neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Csupport (Cissy van Hoof). Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook  een afspraak bij Csupport (Cissy van Hoof) te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Nieuwsbrief en aanbiedingen
Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze salestips, acties en ons nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je af door een e-mail te sturen naar info@csupport.nl.

Artikel 9. Wijzigingen
Csupport kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd

Aldus opgemaakt en getekend te Helmond op 30 april 2018

________________________

Csupport V.O.F.
Vertegenwoordigd door Cissy van Hoof en Christine Heintze

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacystatement